من الأفضل؟: “سر حبي” نسخة أبو بكر سالم أم راغب علامة

‎هل تفضل “سر حبي” بصوت أبو بكر سالم أم راغب علامة؟ و أي توزيع تفضل؟

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *